9.4 C
Осиповичи
Пятница, 7 октября, 2022
Еще

  Народныя песні і музыка ў жыцці сялян Асіповіччыны (ХIХ-пачатак ХХ ст.ст.) 12.02.10, № 11

  Популярное


  Народныя песні і музыка спрадвеку лічыліся неад’емнай
  часткай сялянскага і грамадзянскага быту сялян Асіповіччыны, як і Беларусі
  ўвогуле. Асабліва шырока былі распаўсюджаны сярод сельскага насельніцтва песні.
  Іх бытавала вельмі шмат, розных па тэматыцы і па зместу. У беларускіх народных
  песнях праявіўся талент нашага народа, яго мастацкія здольнасці.

   

  У асіповіцкіх мясцінах вызначаліся багаццем і
  адметнасцю абрадавыя песні, якімі суправаджаліся розныя рытуалы: радзінны
  (хрэсьбінны), вясельны, калядны, масленічны, талачынны, велікодны, купальскі,
  дажынкавы і інш. Вялікае месца ў жыцці нашых продкаў займалі таксама песні,
  якія не былі звязаны з выкананнем абрадавых дзеянняў. У іх адлюстраваны многія
  бакі народнага жыцця: сямейныя адносіны, каханне, працоўная дзейнасць і інш. У
  песнях апавялася прырода.

   

  Нашы продкі спявалі песні ва ўсе поры года, у буднія
  і святочныя дні, у час вячорак (попрадак), ігрышчаў (вечарынак), падчас працы на
  ніве, сенакосе, пры праполцы і ўборцы лёну і канопляў, як пасвілі жывёлу, па
  дарозе ў лес за грыбамі і ягадамі. Былі сярод гэтых песень вясёлыя, жартоўныя і
  сумныя. Многія з іх сваёй задушэўнасцю і прыгажосцю краналі душу і сэрца,
  вызывалі слязінку, увасаблялі высокую народную мараль.

   

  Трэба адзначыць, што спяванне хорам ці сольна — старадаўняя
  традыцыя беларускіх сялян. На Асіповіччыне, як і іншых мясцінах нашай краіны,
  спяваць вучылі сялянскіх дзяцей з самага маленства маці ці бабуля. Менавіта імі
  або іншымі дарослымі членамі сям’і дзецям прывівалі любоў да народнай песні,
  выхоўваліся ў іх эстэтычныя пачуцці. Спевам сялянскіх дзяцей вучылі таксама ў
  царкоўных школах і народных вучылішчах.

   

  Як расказваюць старажылы, спяваць мясцовыя сельскія
  жыхары даўней любілі і ўмелі. У сялянскім асяроддзі амаль ні адно святочнае
  застолле ці ігрышча (вечарынка), ні адзін абрад не абыходзіліся без песень.

   

  У другой палове XIX-пачатку XX стагоддзя сярод
  насельніцтва Асіповіччыны, як і Беларусі ўвогуле, быў шырока распаўсюджаны такі
  жанр вуснай народнай творчасці, як прыпеўкі , якія ўяўляюць сабой кароценькія,
  звычайна чатырохрадковыя, песенькі. Асабліва іх шмат спявала сельская моладзь
  на ігрышчах.

   

  У прыпеўках, як і песнях, адлюстраваны каханне,
  жартоўныя і вясёлыя матывы. Многія з іх былі прасякнуты задорам, тонкім і
  здаровым гумарам, узнімалі настрой удзельнікаў ігрышчаў. Вось некалькі
  прыпевак, зафіксаваных на Асі-повіччыне:

   

  Усё я пела, усё я пела,

  Усё я весялілася.

  Ды адно мяне згубіла:

  У дурня я ўлюбілася.

  У майго мілёначка

  Вось такусенькі насок —

  Дзевяць курачак садзіцца,

  А дзесяты петушок.

  Сорак лет кароўкі нет,

  А маслам адрыгаецца,

  Пайшоў курыцу даіць,

  А курыца брыкаецца.

  Скора, скора снег растане,

  З гор палеецца вада,

  Скора мілы мой прыедзе,

  І не буду я адна.

  Коля, Коля, твае коні

  Пад гарою воду п’юць.

  Коля, Коля, твае вочкі

  Мне пакою не даюць.

   

  Песні і прыпеўкі нярэдка спявалі пад вясёлыя гукі
  музыкаў. У нашых вёсках спрадвеку былі свае таленавітыя музыкі-самавучкі:
  гарманісты, скрыпачы, цымбалісты, бубя-ністы. Была пашырана таксама ігра на
  драўляных лыжках, трашчотках. Здаўна шырока ўжываўся такі інструмент, як дудка.

   

  Трэба адзначыць, што музыкі, асабліва гарманісты,
  карысталіся вялікай пашанай і любоўю нашых продкаў. Аб павазе да іх сведчаць
  вось гэтыя даўнія, напоўненыя пяшчотай прыпеўкі:

   

  Гарманіста я любіла,

  Гарманіста цешыла,

  Гарманісту на плячо

  Сама гармошку вешала.

  Гарманіст, гарманіст,

  Румяныя шчочкі,

  Праз цябе, гарманіст,

  Я не спала ночкі.

  Рассыпся, гарох,

  На чатыры кучкі,

  А ў нашага гарманіста

  Залатыя ручкі.

   

  Праўда, часам складалі і спявалі прыпеўкі пра музыкаў
  і гумарыстычнага, кплівага характару, як, напрыклад:

   

  Гармонь новы,

  Крышка сцёрта,

  Гарманіст пахож

  На чорта.

  А музыка без языка,

  Каля печкі трэцца:

  — Дзевачкі-паненачкі,

  Пусціце пагрэцца!

   

  Без музыкаў на Асіповіччыне не абыходзілася ні адна
  ўрачыстасць. Пад іх нястомнае гранне на ігрышчах весялілася, вадзіла карагоды і
  танцавала моладзь. Былі сярод іх свае завадзілы і танцоры, якія валодалі
  спрытам, прыроджанымі здольнасцямі і ўмельствам. Танцы выконваліся ў хуткім ці
  ўмераным рытмах і звычайна суправаджаліся прысядкамі, падскокамі,
  прыхлопваннямі ў далоні, прытоптваннямі ў такт музыкі, бойкімі і задз-рыстымі
  прыпеўкамі або песнямі.

   

  Сярод сельскіх жыхароў Асіповіччыны любоўю
  карысталіся такія танцы, як полька, вальс, кракавяк, кадрыля, падэспань і інш.
  Як правіла, яны выконваліся дружна, зладжана, з дзівоснай бадзёрасцю і спрытам.

   

  Народныя песні, прыпеўкі, музыка і танцы для нашых
  продкаў — своеасаблівы эліксір, які разганяў сум. У спевах, віхрах карагодаў і
  танцаў пад вясёлае гранне музыкаў забываліся штодзённыя клопаты і цяжкасці
  сялянскага жыцця.

   

  Ганна ДУЛЕБА,

  кандыдат гістарычных навук, гісторык і этнограф.

   

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  Пожалуйста, введите ваш комментарий!
  пожалуйста, введите ваше имя здесь

  Реклама

  Последнее