3.6 C
Осиповичи
Четверг, 2 декабря, 2021
Еще

  Мікратапаніміка Асіповіччыны. Далучайцеся да добрай справы!

  Популярное

  У спадчыну ад
  мінулых пакаленняў нам дасталася вялізарная колькасць назваў населеных пунктаў,
  рэк, азёраў, палёў, сенажацяў, урочышчаў і іншых геаграфічных аб’ектаў. Бадай,
  не знойдзеш аніводнай народнай назвы, якая б узнікла выпадкова. У кожнага
  наймення свая гісторыя ўзнікнення, даведаўшыся пра якую, пачынаеш лепш разумець
  мінулае, асаблівасці жыцця продкаў, іх звычкі і норавы. Большасць з назваў, на
  жаль, адыходзяць у нябыт. І калі не паспяшацца іх сабраць у адзінае цэлае, то
  знікне той каштоўны гістарычны пласт, без якога цяжка будзе ўявіць
  тагачаснасць.

  Гэта добра
  разумеюць краязнаўцы, сярод якіх многа людзей розных прафесій, у тым ліку і
  моваведаў, географаў, гісторыкаў. Неабыякавымі натурамі багата што зроблена ў
  плане адраджэння нацыянальных традыцый, забытых славутых імёнаў. І добра, што
  даследчыкі мінулага прыцягваюць да карпатлівай работы і малодшае пакаленне —
  студэнтаў, вучняў. Напрыклад, амаль у кожнай школе сабраны багаты матэрыял і па
  геаграфічных назвах, распаўсюджаных на тэрыторыі канкрэтнага сельсавета.

  Сённяшні нумар
  «Скарбніцы” знаёміць са «Слоўнікам мікратапанімічных назваў Дараганаўскага
  сельсавета”. Падрыхтаваны ён вучнямі мясцовай школы разам з былой настаўніцай
  геаграфіі Ганнай Сцяпанаўнай Бародзіч, якія абапіраліся пры даследаванні на
  звесткі, атрыманыя ад доўгажыхароў свайго краю.

  Ад рэдакцыі.
  Кожны з краязнаўцаў, хто ўжо назапасіў такі важкі моўны скарб, можа падзяліцца
  ім з чытачамі «раёнкі”. Дзякуючы гэтаму будзе складзены раённы слоўнік
  мікратапаніміі, які і пакінем у спадчыну нашчадкам.

   

  СЛОЎНІК

  — А —

  1. Абалонне
  (Балоння) — Облонне, заліўны луг каля в. Халькі, в. Радуцічы, в. Сялец

  2. Алейчыкаў —
  Алейчиков, х., па дарозе на в. Камарына, не існуе. 3араз Алея кахання — Аллея
  любви, былы сад в. Каўгары

  3. Аліхаўка —
  Алиховка, зямля в. Краі

  4. Амбар —
  Амбар, мкр-н, в. Птушычы

  5. Амялянаўка —
  Емельяновка, вул. у в. Сялец

  6. Апельня
  (Вапельня) — рускага варыянту няма, зараз на картах абазначаецца як ур. Чырвоны
  вапняк; месца, дзе здабывалі даламіт і вапну

  7. Асавец —
  Осовец, ур. , с.г. угоддзі, в. Птушычы

  8. Асавецкая
  града — Осовецкая гряда, в. Птушычы

  9. Астаўская
  канава — Остовская канава, упадае ў раку Пціч за канюшняй в. Радуцічы

  10. Астравок —
  Островок, у рэчышчы р. Пціч, в. Радуцічы, за новым мастом

  11. Астроўкі —
  Островки, луг справа ад дарогі на ўр. Мяжное на выездзе з в. Слопішчы

  — Б —

  13. Бабровыя
  ямы — Бобровые ямы, месца на р. Пціч у в. Радуцічы на лев. б. р. пасля канюшні

  14. Бабруйская
  — Бобруйская, вул. у в. Дараганава

  15. Базар —
  Базар, мкр-н у в. Дараганава, дзе гандлявалі, недалёка ад спіртбазы

  16. Балота —
  Болото, ур., в. Мязовічы на пн ад дарогі на г.Асіповічы, асушаныя тарфянікі

  17. Барання
  Галава — Баранья Голова, града, зараз ур. Курані

  18. Баранова
  Палянка — Баранова Полянка, каля в. Сялец, поле

  19. Барок —
  Борок, лес, сасн., каля в. Сялец на пр. б. р. Пціч

  20. Берабалах —
  Беробалах, ур. , с.г. угоддзі, справа ад дарогі на в. Мяжное за в. Слопішча

  21. Бернатаў
  мост — Бернатов мост, мост праз канаву Ручэй у в. Лука

  22. Бернатава
  поле — Бернатово поле, поле каля в. Лука

  23. Блізніцы —
  Близницы, рэчышчы р. Пціч у даліне за в. Радуцічы

  24. Бойня —
  Бойня, месца за пякарняй у лесе за в. Дараганава, дзе забівалі БРЖ

  25. Бом — Бом,
  пераход па бярвеннях праз р. Пціч у в. Дараганава, зараз не існуе

  26. Бортнае —
  Бортное, ур., былая в. Бортнае, у студзені 1943 года была знішчана разам з 86
  жых., бр. м., зараз не існуе, на пду ад в. Мяжное

  27. Брадок —
  Бродок, поле злева ад дарогі на в. Камарына з в. Птушычы

  28. Брадок —
  Бродок, недалёка ад в. Радуцічы, дзе калісьці было балота — брод, балота
  знікла, а назва засталася

  29. Брады —
  Броды, лес уздоўж дарогі на в. Краі з в. Востраў

  30. Бурачыхін
  бераг — Бурачихин берег, высокі лев. бераг р. Пціч у в. Дараганава каля былой
  вадакачкі, па прозвішчу жыхаркі, якая жыла побач з ракой

  31. Буслоўка —
  Бусловка, поле каля дарогі на в. Камарына з в. Птушычы, злева

  32. Буцін —
  Бутин, ур. , заб. месца, сенакос, які разме-шчаны паміж в. Дараганава і в.
  Каўгары

  33. Бярозава
  грэбля — Берёзовая гать, месца паміж Асаўцом і Асавецкай градой у в. Птушычы

  34. Бярэзнік —
  Березняк, месца каля в. Краі, дзе шмат бяроз

  — В —

  35. Вадакачка —
  Водокачка, месца на лев. б. р. Пціч у в. Дараганава, дзе раней качалі ваду з
  ракі для запраўкі паравозаў

  36. Валокі —
  Волоки, зямля ў в. Радуцічы паміж вул. Прычапілаўка і калгасным садам

  37. Валугі —
  Валуги, ур. на у ад в. Востраў, там жыў калісьці дзед Валуга. Дзеда даўно няма,
  а назва засталася

  38. Ванючая
  вада — Вонючая вода, ля бяроз, в. Каўгары каля Сядовых

  39. Ваўкаўня —
  Волковня, ур., с.г.угоддз., злева ад дарогі на ўр. Каменка з в. Радуцічы

  40. Ваўчкова
  поле — Волчково поле, былы хутар на пдз ад в. Лука

  41.
  Ветлячэбніца — Ветлечебница, на вул. Бабруйскай у в. Дараганава, зараз не існуе

  42. Ветка —
  Ветка, тупік чыгункі ў в. Дараганава, дзе стаяць эшалоны з абсталяваннем у
  вагонах

  43. Вобестка —
  Вобестка, л.м. на пр. баку дарогі насупраць л.м. Дрывасекі па дарозе на в.
  Камарына

  44. Восець —
  Восеть, месца каля амбара ў в. Птушычы, дзе раней сушылі і церабілі лён

  45. Востраў —
  Остров, в. Дараганаўскага с\с, дв. — 3, жых. — 3

  46. Востраў —
  Остров, ур. , палі, луг, хмызняк, на пнз ад в. Дараганава ў 5-6 км

  47. Востраўка —
  Островка, поле в. Краі

  48. Воўчы Рог —
  Волчий Рог, лес паміж в. Сялец і в. Краі з у

  49. Выган —
  Выгон, луг за в. Слопішча на пд, дзе пасвілі жывёлу

  50. Выган —
  Выгон, месца паміж дарогай на в. Камарына і агародамі в. Птушычы

  51. Вязок —
  Вязок, сенакос у пойме р. Пціч у в. Радуцічы

  52. Вялікі
  Асіннік — Великий Осинник, ур. , луг, лясок на лев. б. р. Пціч насупраць дарогі
  на в. Лука, што блізка прымыкае да яе

   

  — Г —

  53. Галае поле
  — Голое поле, ур. на з у 2 км ад в. Каўгары да в. Краі, поле, акружанае лесам,
  а на самім полі аніводнага дрэўца, за што і назвалі яго голым

  54. Галасніўка
  — Голоснивка, сенакос на пр. б. р. Пціч каля в. Сялец

  55. Галынск —
  Голынск, ур., сасн. лес каля ўр. Востраў недалёка ад в. Дараганава

  56.
  Ганчароўшчына — Гончаровщина, ур. на пдз ад в. Лука

  57. Глінішча —
  Глинивье, месца, дзе капалі гліну ў в. Сялец, в. Радуцічы

  58. Гнілы мост
  — Гнилой мост, назва пайшла з-за моста, які згніў у в. Радуцічы насупраць жыв.
  дв. Тое месца і называюць Гнілы мост

  59. Гніляк (
  Гнілек) — Гниляк, балоцістае месца ўздоўж пр. і лев. б. р. Пціч паміж в.
  Камарына, Сялец, Краі

  60. Голень —
  Голень, ур., с. г. угоддзі з прав. боку дарогі на в. Мязовічы насупраць в.
  Крынка

  61. Гумно —
  Гумно, месца ў в. Птушычы ў мкр-не Амбара

  62. Гуртавае
  балота — Гуртовое болото, каля ўр. Мачынск

  63. Горкі —
  Горки, поле за дарогай ад в. Птушычы на могілкі

  64. Грабнік —
  Грабник, месца ў пойме р. Пціч ля в. Сялец, дзе нарыхтоўвалі колле

  65. Градкі —
  Грядки, сенакос у пойме р. Пціч в. Птушычы

  66. Грады —
  Гряды, добрыя землі ў в. Сялец, якія дзялілі на грады

  67.
  Гудвіловічаў — Гудвиловичев, х., каля в. Востраў, зараз не існуе

  68. Гуменцы —
  Гуменцы, зямля каля в. Радуцічы злева ад пачатку дарогі на в. Лука

  69. Гуцікава —
  Гутиково, сенакос у пойме р. Пціч на пдз ад в. Слопішча

  — Д —

  70. Даліна —
  Долина, ур. в. Краі

  71. ”Даліна
  кахання” — «Долина любви», месца на р. Пціч у в. Дараганава паміж
  старым насыпам і чыг. мостам у 70-80 гг.

  72. Данілаў Рог
  — Данилов Рог, сенакос каля р. Пціч у в. Халькі

  73. Дараганава
  — Дараганово, в., былое мястэчка да пачатку ВАВ, цэнтр с/с, 199 дв. , 382 ж.,
  чыг. ст., п/а, б-ца, апт., б-ка, лясн., СШ, дз/с, маг. — 2, 3 бр. м.

  74. Длінныя —
  Длинные, уч-к поля ў в. Каўгары да ўр. Галае, поле даўжынёй больш за 1 км

  75. Дубовы
  лясок — Дубовый лесок, каля в. Краі

  76. Дубы —
  Дубы, лев. б.р. Пціч насупраць былой школы — інтэрната, з. а. у в. Дараганава

  77. Дрындзікаў
  — Дрындиков, х., каля в. Лука, зараз не існуе

  — Дз —

  78. Дзікае
  балота — Дикое болото, за Прыбарам у в. Раду-цічы, не зарастае

  79. Дземенка —
  Деменка, былы Кулевічаў х., у р-не ўпадзення р. Ржаўка ў р. Пціч

  80. Дземенскі
  мост — Деменский мост, былы Кулевічаў мост праз р. Пціч на дарозе на ўр. Мяжное
  з в. Слопішча

  81. Дзербінкі —
  Дербинки, ур. паміж садам в. Радуцічы і ўр. Крапчын

  82. Дзетдом —
  Детдом, мкр-н в. Дараганава, былая шк.-інт., зараз б-ца і корпус Дараганаўскай
  СШ

  83.
  Дзетдомаўскі бераг — Детдомовский берег, лев. б. р. Пціч насупраць былога
  дзіцячага дома ў в. Дараганава, з.а.

  84.Дзядзебля —
  Дедебля, канава ў в. Птушычы каля р. Пціч

  — Ж —

  85. Жоўты брод
  — Желтый брод, месца ў нізіне па дарозе з в. Краі да в. Майсеевічы, дзе бралі
  жоўты пясок

  86. Жытнікава —
  Житниково, узв. асушаная частка ўр. Мачынск

  — З —

  87. Забалацце —
  Заболотье, нізкае месца паміж в. Каўгары, в. Халькі і в. Ульянаўка, каля канавы

  88. Заброддзе —
  Забродье, месца каля в. Птушычы

  89. Завалле —
  Завалье, лес, каля в. Краі

  90. Завойня —
  Завойня, выгіб р. Пціч у в. Дараганава каля дома А.Мальца

  91. Завулак —
  Заулок, вул. у в. Халькі

  92. Загар —
  Загар, поле ў в. Каўгары ад Міхадзюка Г.

  93. Заградка —
  Заградка, землі, якія размешчаны паміж дзвюма дарогамі на в. Слопішча з в.
  Радуцічы

  94. Загарадком
  — Загарадком, с.г. угоддзі за ф. у в. Радуцічы

  95. За дарогай
  — За дорогой, ур., с.г.угоддзі за дарогай Дараганава-Крынка насупраць в.
  Камарына

  96. Зайцава
  паляна — Зайцева поляна, палянка паміж балацянкамі ў в. Птушычы

  97. За каналам
  — За каналом, л.м. балоцісты, на пну ад в. Камарына

  98. Залессе —
  Залесье, в. Краі

  99. За лугам —
  За лугом, поле ў в. Краі

  100. Залужжа —
  Залужье, в. Краі

  101. Замасточча
  — Замосточье, ур. на у ад в. Мязовічы

  102. Замена —
  Замена, частка ўр. Сялец, што на дарозе з в. Слопішча на в. Лука

  103. За мхом —
  За мхом, частка ўр. Славішчы, што справа па дарозе ад в. Слопішчы на Луку

  104. За новай
  дарогай — За новой дорогой, землі да моста і дома Цішкевіч у в. Каўгары

  105. Зарэчча —
  Заречье, поле паміж в. Дараганава і в. Радуцічы

  106. За садамі
  — За садами, л.м.на з ад в. Камарына

  107. Заўманаў —
  Залманов, х. за Лашыцкім х. у Дараганаве, зараз не існуе

  108. Земшчына —
  Земщина, ур. на лев. б. р. Пціч перад упадзеннем р. Ржаўкі ў р. Пціч, калісьці
  там жыў служылы пана Дарагана — Земскі, ад таго і пайшла назва — Земшчына

  109. Зімнік —
  Зимник, месца каля в. Востраў па дарозе з в. Краі

  — I —

  110. Іванішын
  гай — Иванишина роща, Краяўскі лес

  111. Іардань —
  Иордань, руч. каля р. Пціч у былым санаторыі каля былой часоўні, «прорубь” (в
  русском — иордань)

  112. Іжары
  (Выжары) — Ижоры, ур., с.г. угоддзі на у ад в. Камарына

  (Працяг будзе)

  Спіс
  скарачэнняў, умоўных абазначэнняў, сімвалаў: апт. — аптэка; б — бераг; бал. —
  балота; б-ка — бібліятэка; бр.м. — брацкая магіла; БРЖ — буйная рагатая жывёла;
  б-ца — бальніца; в — вёска; ВАВ — Вялікая Айчынная вайна; вул. — вуліца; г —
  год; гг — гады; д — дом; дар. — дарога; дв. — двор; дз/с — дзіцячы садок; ж —
  жыхары; з — захад; з.а. — зона адпачынку; км — кіламетр; к-с — калгас; лев. б.
  — левы бераг; л.м. — лясны масіў; лясн. — лясніцтва; маг. — магазін; мкр-н. —
  мікрараён; п/а — паштовае аддзяленне; пас. — пасёлак; пд — поўдзень; пдз —
  паўднёвы захад; пду — паўднёвы ўсход; пн — поўнач; пнз — паўночны захад; пну —
  паўночны ўсход; пр. — правы; р. — рака; р-н — раён; руч. — ручай; сасн. —
  сасновы; с.г. — сельскагаспадарчы; с/с — сельскі савет; ст. — стагоддзе; СШ —
  сярэдняя школа; ур. — урочышча; уч. — участак; ф — ферма; х — хутар; чыг. —
  чыгунка; чыг. ст. — чыгуначная станцыя

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Реклама

  Последнее

  Сергеенко: работа над проектом обновленной Конституции практически подошла к финалу

  Работа над проектом обновленной Конституции практически подошла к финалу, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, сообщает БЕЛТА.

  Осиповичской «Люлечке» — 30 лет

  Што такое 30 гадоў для чалавека? Па сутнасці, самы росквіт сіл і магчымасцей. Для творчага калектыву тры дзесяцігоддзі — гэта велізарны адрэзак часу, які складаецца з унушальнага рэпертуару, шырокай гастрольнай геаграфіі і непазбежных пературбацый у калектыве.

  Экспресс-тест на ВИЧ. Где купить в Осиповичах, сколько стоит и прочие актуальные вопросы

  В аптеках представлен широкий ассортимент тестов на разные случаи жизни: на беременность и овуляцию, наличие наркотических средств, глюкозу в крови и даже на коронавирус. Наш сегодняшний герой — экспресс-тест на ВИЧ.

  В прошлом году на ОЗАА стартовал проект «Образ жизни только здоровый»

  Здароўе — гэта тое, пра што часцей успамінаюць, губляючы. І калі яшчэ найлепшы час пра яго падумаць, як не ва ўмовах пандэміі? Прааналізаваць стан здароўя жыхароў Асіповіччыны ў цэлым цяжка: для гэтага трэба сабраць вельмі шмат матэрыялу з розных крыніц.

  ФК “Осиповичи” стал четвертым во второй лиге

  ФК “Осиповичи” стал четвертым во второй лиге, тем самым чуть улучшив прошлогодний результат — пятое место в итоговой таблице. Торжественная церемония награждения футболистов, достигших такого успеха, прошла в ГЦК "Ровесник"