12.8 C
Осиповичи
Пятница, 16 апреля, 2021
Еще

  Мікратапаніміка Асіповіччыны. Далучайцеся да добрай справы!

  Популярное

  У спадчыну ад
  мінулых пакаленняў нам дасталася вялізарная колькасць назваў населеных пунктаў,
  рэк, азёраў, палёў, сенажацяў, урочышчаў і іншых геаграфічных аб’ектаў. Бадай,
  не знойдзеш аніводнай народнай назвы, якая б узнікла выпадкова. У кожнага
  наймення свая гісторыя ўзнікнення, даведаўшыся пра якую, пачынаеш лепш разумець
  мінулае, асаблівасці жыцця продкаў, іх звычкі і норавы. Большасць з назваў, на
  жаль, адыходзяць у нябыт. І калі не паспяшацца іх сабраць у адзінае цэлае, то
  знікне той каштоўны гістарычны пласт, без якога цяжка будзе ўявіць
  тагачаснасць.

  Гэта добра
  разумеюць краязнаўцы, сярод якіх многа людзей розных прафесій, у тым ліку і
  моваведаў, географаў, гісторыкаў. Неабыякавымі натурамі багата што зроблена ў
  плане адраджэння нацыянальных традыцый, забытых славутых імёнаў. І добра, што
  даследчыкі мінулага прыцягваюць да карпатлівай работы і малодшае пакаленне —
  студэнтаў, вучняў. Напрыклад, амаль у кожнай школе сабраны багаты матэрыял і па
  геаграфічных назвах, распаўсюджаных на тэрыторыі канкрэтнага сельсавета.

  Сённяшні нумар
  «Скарбніцы” знаёміць са «Слоўнікам мікратапанімічных назваў Дараганаўскага
  сельсавета”. Падрыхтаваны ён вучнямі мясцовай школы разам з былой настаўніцай
  геаграфіі Ганнай Сцяпанаўнай Бародзіч, якія абапіраліся пры даследаванні на
  звесткі, атрыманыя ад доўгажыхароў свайго краю.

  Ад рэдакцыі.
  Кожны з краязнаўцаў, хто ўжо назапасіў такі важкі моўны скарб, можа падзяліцца
  ім з чытачамі «раёнкі”. Дзякуючы гэтаму будзе складзены раённы слоўнік
  мікратапаніміі, які і пакінем у спадчыну нашчадкам.

   

  СЛОЎНІК

  — А —

  1. Абалонне
  (Балоння) — Облонне, заліўны луг каля в. Халькі, в. Радуцічы, в. Сялец

  2. Алейчыкаў —
  Алейчиков, х., па дарозе на в. Камарына, не існуе. 3араз Алея кахання — Аллея
  любви, былы сад в. Каўгары

  3. Аліхаўка —
  Алиховка, зямля в. Краі

  4. Амбар —
  Амбар, мкр-н, в. Птушычы

  5. Амялянаўка —
  Емельяновка, вул. у в. Сялец

  6. Апельня
  (Вапельня) — рускага варыянту няма, зараз на картах абазначаецца як ур. Чырвоны
  вапняк; месца, дзе здабывалі даламіт і вапну

  7. Асавец —
  Осовец, ур. , с.г. угоддзі, в. Птушычы

  8. Асавецкая
  града — Осовецкая гряда, в. Птушычы

  9. Астаўская
  канава — Остовская канава, упадае ў раку Пціч за канюшняй в. Радуцічы

  10. Астравок —
  Островок, у рэчышчы р. Пціч, в. Радуцічы, за новым мастом

  11. Астроўкі —
  Островки, луг справа ад дарогі на ўр. Мяжное на выездзе з в. Слопішчы

  — Б —

  13. Бабровыя
  ямы — Бобровые ямы, месца на р. Пціч у в. Радуцічы на лев. б. р. пасля канюшні

  14. Бабруйская
  — Бобруйская, вул. у в. Дараганава

  15. Базар —
  Базар, мкр-н у в. Дараганава, дзе гандлявалі, недалёка ад спіртбазы

  16. Балота —
  Болото, ур., в. Мязовічы на пн ад дарогі на г.Асіповічы, асушаныя тарфянікі

  17. Барання
  Галава — Баранья Голова, града, зараз ур. Курані

  18. Баранова
  Палянка — Баранова Полянка, каля в. Сялец, поле

  19. Барок —
  Борок, лес, сасн., каля в. Сялец на пр. б. р. Пціч

  20. Берабалах —
  Беробалах, ур. , с.г. угоддзі, справа ад дарогі на в. Мяжное за в. Слопішча

  21. Бернатаў
  мост — Бернатов мост, мост праз канаву Ручэй у в. Лука

  22. Бернатава
  поле — Бернатово поле, поле каля в. Лука

  23. Блізніцы —
  Близницы, рэчышчы р. Пціч у даліне за в. Радуцічы

  24. Бойня —
  Бойня, месца за пякарняй у лесе за в. Дараганава, дзе забівалі БРЖ

  25. Бом — Бом,
  пераход па бярвеннях праз р. Пціч у в. Дараганава, зараз не існуе

  26. Бортнае —
  Бортное, ур., былая в. Бортнае, у студзені 1943 года была знішчана разам з 86
  жых., бр. м., зараз не існуе, на пду ад в. Мяжное

  27. Брадок —
  Бродок, поле злева ад дарогі на в. Камарына з в. Птушычы

  28. Брадок —
  Бродок, недалёка ад в. Радуцічы, дзе калісьці было балота — брод, балота
  знікла, а назва засталася

  29. Брады —
  Броды, лес уздоўж дарогі на в. Краі з в. Востраў

  30. Бурачыхін
  бераг — Бурачихин берег, высокі лев. бераг р. Пціч у в. Дараганава каля былой
  вадакачкі, па прозвішчу жыхаркі, якая жыла побач з ракой

  31. Буслоўка —
  Бусловка, поле каля дарогі на в. Камарына з в. Птушычы, злева

  32. Буцін —
  Бутин, ур. , заб. месца, сенакос, які разме-шчаны паміж в. Дараганава і в.
  Каўгары

  33. Бярозава
  грэбля — Берёзовая гать, месца паміж Асаўцом і Асавецкай градой у в. Птушычы

  34. Бярэзнік —
  Березняк, месца каля в. Краі, дзе шмат бяроз

  — В —

  35. Вадакачка —
  Водокачка, месца на лев. б. р. Пціч у в. Дараганава, дзе раней качалі ваду з
  ракі для запраўкі паравозаў

  36. Валокі —
  Волоки, зямля ў в. Радуцічы паміж вул. Прычапілаўка і калгасным садам

  37. Валугі —
  Валуги, ур. на у ад в. Востраў, там жыў калісьці дзед Валуга. Дзеда даўно няма,
  а назва засталася

  38. Ванючая
  вада — Вонючая вода, ля бяроз, в. Каўгары каля Сядовых

  39. Ваўкаўня —
  Волковня, ур., с.г.угоддз., злева ад дарогі на ўр. Каменка з в. Радуцічы

  40. Ваўчкова
  поле — Волчково поле, былы хутар на пдз ад в. Лука

  41.
  Ветлячэбніца — Ветлечебница, на вул. Бабруйскай у в. Дараганава, зараз не існуе

  42. Ветка —
  Ветка, тупік чыгункі ў в. Дараганава, дзе стаяць эшалоны з абсталяваннем у
  вагонах

  43. Вобестка —
  Вобестка, л.м. на пр. баку дарогі насупраць л.м. Дрывасекі па дарозе на в.
  Камарына

  44. Восець —
  Восеть, месца каля амбара ў в. Птушычы, дзе раней сушылі і церабілі лён

  45. Востраў —
  Остров, в. Дараганаўскага с\с, дв. — 3, жых. — 3

  46. Востраў —
  Остров, ур. , палі, луг, хмызняк, на пнз ад в. Дараганава ў 5-6 км

  47. Востраўка —
  Островка, поле в. Краі

  48. Воўчы Рог —
  Волчий Рог, лес паміж в. Сялец і в. Краі з у

  49. Выган —
  Выгон, луг за в. Слопішча на пд, дзе пасвілі жывёлу

  50. Выган —
  Выгон, месца паміж дарогай на в. Камарына і агародамі в. Птушычы

  51. Вязок —
  Вязок, сенакос у пойме р. Пціч у в. Радуцічы

  52. Вялікі
  Асіннік — Великий Осинник, ур. , луг, лясок на лев. б. р. Пціч насупраць дарогі
  на в. Лука, што блізка прымыкае да яе

   

  — Г —

  53. Галае поле
  — Голое поле, ур. на з у 2 км ад в. Каўгары да в. Краі, поле, акружанае лесам,
  а на самім полі аніводнага дрэўца, за што і назвалі яго голым

  54. Галасніўка
  — Голоснивка, сенакос на пр. б. р. Пціч каля в. Сялец

  55. Галынск —
  Голынск, ур., сасн. лес каля ўр. Востраў недалёка ад в. Дараганава

  56.
  Ганчароўшчына — Гончаровщина, ур. на пдз ад в. Лука

  57. Глінішча —
  Глинивье, месца, дзе капалі гліну ў в. Сялец, в. Радуцічы

  58. Гнілы мост
  — Гнилой мост, назва пайшла з-за моста, які згніў у в. Радуцічы насупраць жыв.
  дв. Тое месца і называюць Гнілы мост

  59. Гніляк (
  Гнілек) — Гниляк, балоцістае месца ўздоўж пр. і лев. б. р. Пціч паміж в.
  Камарына, Сялец, Краі

  60. Голень —
  Голень, ур., с. г. угоддзі з прав. боку дарогі на в. Мязовічы насупраць в.
  Крынка

  61. Гумно —
  Гумно, месца ў в. Птушычы ў мкр-не Амбара

  62. Гуртавае
  балота — Гуртовое болото, каля ўр. Мачынск

  63. Горкі —
  Горки, поле за дарогай ад в. Птушычы на могілкі

  64. Грабнік —
  Грабник, месца ў пойме р. Пціч ля в. Сялец, дзе нарыхтоўвалі колле

  65. Градкі —
  Грядки, сенакос у пойме р. Пціч в. Птушычы

  66. Грады —
  Гряды, добрыя землі ў в. Сялец, якія дзялілі на грады

  67.
  Гудвіловічаў — Гудвиловичев, х., каля в. Востраў, зараз не існуе

  68. Гуменцы —
  Гуменцы, зямля каля в. Радуцічы злева ад пачатку дарогі на в. Лука

  69. Гуцікава —
  Гутиково, сенакос у пойме р. Пціч на пдз ад в. Слопішча

  — Д —

  70. Даліна —
  Долина, ур. в. Краі

  71. ”Даліна
  кахання” — «Долина любви», месца на р. Пціч у в. Дараганава паміж
  старым насыпам і чыг. мостам у 70-80 гг.

  72. Данілаў Рог
  — Данилов Рог, сенакос каля р. Пціч у в. Халькі

  73. Дараганава
  — Дараганово, в., былое мястэчка да пачатку ВАВ, цэнтр с/с, 199 дв. , 382 ж.,
  чыг. ст., п/а, б-ца, апт., б-ка, лясн., СШ, дз/с, маг. — 2, 3 бр. м.

  74. Длінныя —
  Длинные, уч-к поля ў в. Каўгары да ўр. Галае, поле даўжынёй больш за 1 км

  75. Дубовы
  лясок — Дубовый лесок, каля в. Краі

  76. Дубы —
  Дубы, лев. б.р. Пціч насупраць былой школы — інтэрната, з. а. у в. Дараганава

  77. Дрындзікаў
  — Дрындиков, х., каля в. Лука, зараз не існуе

  — Дз —

  78. Дзікае
  балота — Дикое болото, за Прыбарам у в. Раду-цічы, не зарастае

  79. Дземенка —
  Деменка, былы Кулевічаў х., у р-не ўпадзення р. Ржаўка ў р. Пціч

  80. Дземенскі
  мост — Деменский мост, былы Кулевічаў мост праз р. Пціч на дарозе на ўр. Мяжное
  з в. Слопішча

  81. Дзербінкі —
  Дербинки, ур. паміж садам в. Радуцічы і ўр. Крапчын

  82. Дзетдом —
  Детдом, мкр-н в. Дараганава, былая шк.-інт., зараз б-ца і корпус Дараганаўскай
  СШ

  83.
  Дзетдомаўскі бераг — Детдомовский берег, лев. б. р. Пціч насупраць былога
  дзіцячага дома ў в. Дараганава, з.а.

  84.Дзядзебля —
  Дедебля, канава ў в. Птушычы каля р. Пціч

  — Ж —

  85. Жоўты брод
  — Желтый брод, месца ў нізіне па дарозе з в. Краі да в. Майсеевічы, дзе бралі
  жоўты пясок

  86. Жытнікава —
  Житниково, узв. асушаная частка ўр. Мачынск

  — З —

  87. Забалацце —
  Заболотье, нізкае месца паміж в. Каўгары, в. Халькі і в. Ульянаўка, каля канавы

  88. Заброддзе —
  Забродье, месца каля в. Птушычы

  89. Завалле —
  Завалье, лес, каля в. Краі

  90. Завойня —
  Завойня, выгіб р. Пціч у в. Дараганава каля дома А.Мальца

  91. Завулак —
  Заулок, вул. у в. Халькі

  92. Загар —
  Загар, поле ў в. Каўгары ад Міхадзюка Г.

  93. Заградка —
  Заградка, землі, якія размешчаны паміж дзвюма дарогамі на в. Слопішча з в.
  Радуцічы

  94. Загарадком
  — Загарадком, с.г. угоддзі за ф. у в. Радуцічы

  95. За дарогай
  — За дорогой, ур., с.г.угоддзі за дарогай Дараганава-Крынка насупраць в.
  Камарына

  96. Зайцава
  паляна — Зайцева поляна, палянка паміж балацянкамі ў в. Птушычы

  97. За каналам
  — За каналом, л.м. балоцісты, на пну ад в. Камарына

  98. Залессе —
  Залесье, в. Краі

  99. За лугам —
  За лугом, поле ў в. Краі

  100. Залужжа —
  Залужье, в. Краі

  101. Замасточча
  — Замосточье, ур. на у ад в. Мязовічы

  102. Замена —
  Замена, частка ўр. Сялец, што на дарозе з в. Слопішча на в. Лука

  103. За мхом —
  За мхом, частка ўр. Славішчы, што справа па дарозе ад в. Слопішчы на Луку

  104. За новай
  дарогай — За новой дорогой, землі да моста і дома Цішкевіч у в. Каўгары

  105. Зарэчча —
  Заречье, поле паміж в. Дараганава і в. Радуцічы

  106. За садамі
  — За садами, л.м.на з ад в. Камарына

  107. Заўманаў —
  Залманов, х. за Лашыцкім х. у Дараганаве, зараз не існуе

  108. Земшчына —
  Земщина, ур. на лев. б. р. Пціч перад упадзеннем р. Ржаўкі ў р. Пціч, калісьці
  там жыў служылы пана Дарагана — Земскі, ад таго і пайшла назва — Земшчына

  109. Зімнік —
  Зимник, месца каля в. Востраў па дарозе з в. Краі

  — I —

  110. Іванішын
  гай — Иванишина роща, Краяўскі лес

  111. Іардань —
  Иордань, руч. каля р. Пціч у былым санаторыі каля былой часоўні, «прорубь” (в
  русском — иордань)

  112. Іжары
  (Выжары) — Ижоры, ур., с.г. угоддзі на у ад в. Камарына

  (Працяг будзе)

  Спіс
  скарачэнняў, умоўных абазначэнняў, сімвалаў: апт. — аптэка; б — бераг; бал. —
  балота; б-ка — бібліятэка; бр.м. — брацкая магіла; БРЖ — буйная рагатая жывёла;
  б-ца — бальніца; в — вёска; ВАВ — Вялікая Айчынная вайна; вул. — вуліца; г —
  год; гг — гады; д — дом; дар. — дарога; дв. — двор; дз/с — дзіцячы садок; ж —
  жыхары; з — захад; з.а. — зона адпачынку; км — кіламетр; к-с — калгас; лев. б.
  — левы бераг; л.м. — лясны масіў; лясн. — лясніцтва; маг. — магазін; мкр-н. —
  мікрараён; п/а — паштовае аддзяленне; пас. — пасёлак; пд — поўдзень; пдз —
  паўднёвы захад; пду — паўднёвы ўсход; пн — поўнач; пнз — паўночны захад; пну —
  паўночны ўсход; пр. — правы; р. — рака; р-н — раён; руч. — ручай; сасн. —
  сасновы; с.г. — сельскагаспадарчы; с/с — сельскі савет; ст. — стагоддзе; СШ —
  сярэдняя школа; ур. — урочышча; уч. — участак; ф — ферма; х — хутар; чыг. —
  чыгунка; чыг. ст. — чыгуначная станцыя

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Реклама

  Последнее

  Коротко о разном. Осиповичи

  Нацыянальны конкурс “Прадпрымальнік года” стартаваў 1 красавіка. Па выніках конкурсу ў кожнай вобласці і ў горадзе Мінску спецыяльна створаныя аргкамітэты (журы), у склад якіх увойдуць вядомыя прадпрымальнікі і прадстаўнікі органаў дзяржкіравання, вызначаць лепшых бізнесменаў у намінацыях “Паспяховы старт”, “Стабільны поспех” (дапускаецца ўдзел буйных прадпрыемстваў),

  РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» с 16 по 24 апреля проводит акцию «Чистый водоем»

  Мероприятие проходит с 2014 года и направлено на экологическое воспитание всех слоев населения, привлечение внимания к проблеме загрязнения водоемов, а также на приведение в порядок прибрежной зоны водоемов и водотоков накануне открытия сезона массового активного отдыха на природе.

  Новая веха в жизни Осиповичского района

  На днях районный исполнительный комитет, районное объединение организаций профсоюзов и объединение промышленников и предпринимателей, руководствуясь интересами населения и в целях создания на основе принципов социального партнерства необходимых условий для достойного труда, гармоничного развития видов экономической деятельности, на основании Трудового кодекса Республики Беларусь, Указа Президента Республики Беларусь от 15 июля 1995 г. № 278 "О развитии социального партнерства в Республике Беларусь",

  Завтра — республиканский субботник

  Середина апреля на дворе, а значит, самое время повсеместно навести порядок. Приложить руки каждому есть к чему и где. А еще лучше — дружно и вместе, ведь в стране идет Год народного единства. В 2020-м, несмотря на все его сложности,  родной город значительно преобразился и похорошел. Хотелось бы, чтобы благоустройство активно продолжалось и в текущем году — у нас для этого есть немало причин. Ждут обновления и сельские населенные пункты.

  Рассказываем о работе осиповичского ЗЖБК

  Змена майстра ўчастка зборных бетонных вырабаў Андрэя Балоцькі і аператара пульта кіравання Ігара Дзямко вымяраецца не толькі гадзінамі, але і кіламетрамі